தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் | TAMINADU HOUSING BOARD

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம்

 தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் தமிழ்நாடு அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறையின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அரசு நிறுவனமாகும். 1947 ஆம் ஆண்டில் சென்னை நகரில் வீடுகளின் தேவைக்காக "நகர் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை" (City Improvement Trust)எனும் பெயரில் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு 1961 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் எனும் பெயருக்கு மாற்றமாகி உள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து நகரங்களிலும் வீட்டு மனைகள், வீடுகள் அமைக்கப்பட்டு இந்த நிறுவனம் நிர்ணயிக்கும் விலையில் பொதுமக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வீட்டு மனைகள், வீடுகள் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.


  1. பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற பிரிவினர்
  2. குறைந்த வருவாய்ப் பிரிவினர்
  3. நடுத்தர வருவாய்ப் பிரிவினர்
  4. உயர் வருவாய்ப் பிரிவினர்.

தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய திட்டங்கள்: தகுதி

TNHB இன் வீட்டுத் திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க நீங்கள் திட்டமிட்டால், நீங்கள் பின்வரும் தகுதிகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

  • விண்ணப்பதாரருக்கு 21 வயது இருக்க வேண்டும்.
  • விண்ணப்பதாரர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
  • விண்ணப்பதாரர் வேறு எந்த மாநில அரசு வீட்டுத் திட்டங்கள் மூலமாகவும் சொத்து அல்லது இடங்களை வைத்திருக்கக்கூடாது.
  • விண்ணப்பதாரர் சம்பளமாக இருக்க வேண்டும், வருமான வகைக்கு தகுதி பெற வேண்டும்.

Post a Comment

0 Comments